Các loại dịch vụ Web Hosting

Có nhiều loại dịch vụ lưu trữ web có sẵn để lưu trữ trang web của bạn.

Trước khi đăng ký dịch vụ lưu trữ web, điều quan trọng là phải hiểu loại dịch vụ trang web của bạn cần, loại máy chủ bạn hoặc nhu cầu kinh doanh của bạn, ngân sách của bạn và loại dịch vụ mà máy chủ web cung cấp.

  • Tùy chọn lưu trữ có sẵn là:
  • Nhà xây dựng trang web
  • Hosting chia sẻ
  • Máy chủ chuyên biệt
  • Collocated Hosting

Nhà xây dựng trang web

Dịch vụ xây dựng trang web là một loại dịch vụ lưu trữ phục vụ cho những người mới bắt đầu cần lưu trữ trang web nhưng thiếu kỹ năng và kiến ​​thức kỹ thuật để xây dựng một trang web. Dịch vụ trình xây dựng trang web thường cung cấp cho bạn giao diện dựa trên trình duyệt trực tuyến để xây dựng trang web của bạn và cũng lưu trữ trang web cho bạn mà không cần bất kỳ thiết lập bổ sung nào.

Thietkewebdongnai.com.vn là nhà cung cấp dịch vụ xây dựng trang web .

Hosting chia sẻ

Trong môi trường lưu trữ được chia sẻ, chủ sở hữu trang web của bạn và các chủ sở hữu trang web khác đã chia sẻ một máy chủ. Điều này bao gồm việc chia sẻ máy chủ vật lý và các ứng dụng phần mềm trong máy chủ. Dịch vụ lưu trữ được chia sẻ có giá cả phải chăng vì chi phí để vận hành máy chủ được chia sẻ giữa bạn và các chủ sở hữu khác. Tuy nhiên, có một số mặt giảm, chẳng hạn như chậm hơn.

Máy chủ chuyên biệt

Trong môi trường lưu trữ dành riêng, bạn có toàn bộ máy chủ web cho chính mình. Điều này cho phép hiệu suất nhanh hơn, vì bạn có toàn bộ tài nguyên của máy chủ hoàn toàn, mà không chia sẻ với các chủ sở hữu trang web khác. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ chịu trách nhiệm về chi phí hoạt động của máy chủ hoàn toàn. Đây là một lựa chọn tốt cho các trang web yêu cầu nhiều tài nguyên hệ thống hoặc cần mức bảo mật cao hơn.

Collocated Hosting

Trong loại lưu trữ này, bạn sẽ mua máy chủ của riêng mình và đặt nó ở cơ sở của máy chủ lưu trữ web. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về chính máy chủ. Lợi thế của loại dịch vụ lưu trữ này là bạn có toàn quyền kiểm soát máy chủ web. Bạn có thể cài đặt bất kỳ tập lệnh hoặc ứng dụng nào bạn cần.

 

 

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Bản quyền thuộc https://thietkewebdongnai.com.vn