Hosting Giá Tốt Đồng Nai

Web Hosting là gì?

Lưu trữ web là một dịch vụ cho phép các tổ chức và cá nhân đăng một trang web hoặc trang web lên Internet. Một máy chủ lưu trữ web hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web, là một doanh nghiệp cung cấp các công nghệ và dịch vụ cần thiết cho trang web hoặc trang web để được xem trên Internet. Trang web được lưu trữ hoặc lưu trữ trên các máy tính đặc biệt được gọi là máy chủ.

Hosting Giá Tốt Đồng Nai

Khi người dùng Internet muốn xem trang web của bạn, tất cả những gì họ cần làm là nhập địa chỉ trang web hoặc miền của bạn vào trình duyệt của họ. Máy tính của họ sau đó sẽ kết nối với máy chủ của bạn và các trang web của bạn sẽ được gửi đến chúng thông qua trình duyệt.

Hầu hết các công ty lưu trữ yêu cầu bạn sở hữu miền của mình để lưu trữ với họ. Nếu bạn không có miền, các công ty lưu trữ sẽ giúp bạn mua một tên miền.

Nếu bạn quyết định tạo và lưu trữ trang web của mình với thietkewebdongnai.com.vn , bạn có thể nhận miền tùy chỉnh, địa chỉ email và lưu trữ web tất cả.

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Bản quyền thuộc https://thietkewebdongnai.com.vn