Quy Trình Làm Việc của chúng tôi

Cách bắt đầu quy trình làm việc của chúng tôi

Bước 1: Liên hệ với chúng tôi

Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để thiết lập đánh giá thiết kế miễn phí của quý khách. Hãy cho chúng tôi biết về mục tiêu kinh doanh và trang web của bạn.

Bước 2: Gặp gỡ và trao đổi

Điều phối viên thiết kế riêng của quý khách sẽ bắt đầu làm việc để đảm bảo trang web mới của bạn hoàn hảo.

Bước 3: Khởi chạy trang web của quý khách

Sau khi hoàn thành sửa đổi cuối cùng, trang web mới của bạn sẽ được khởi chạy. Hãy dành một chút thời gian để tận hưởng nó!