Tên miền DNS

Máy chủ tên miền (DNS)

Mỗi máy tính trên Internet được gán một địa chỉ duy nhất, được gọi là địa chỉ IP. Một địa chỉ IP điển hình trông như thế này: 199.123.456.7

Rất khó để ghi nhớ địa chỉ IP của tất cả các trang web mà chúng tôi truy cập hàng ngày. Các từ dễ nhớ hơn các chuỗi số. Đây là nơi các tên miền đi vào hình ảnh. Khi bạn truy cập một trang web, tất cả những gì bạn cần biết là URL của nó. Máy tính nhớ số và DNS giúp chúng tôi chuyển đổi URL thành địa chỉ IP mà máy tính có thể hiểu được.

Khi bạn nhập domain.com vào trình duyệt của mình, trước tiên trình duyệt cần nhận địa chỉ IP của www.domain.com. Trình duyệt sẽ liên lạc với một máy chủ DNS để truy vấn vị trí của máy chủ nơi các trang web được lưu trữ. Hãy nghĩ về nó như một dịch vụ thư mục của địa chỉ IP.

Ở TẠI ĐỒNG NAI QUÝ KHÁCH MUỐN MUA TÊN MIỀN (DOMAIN)

Vui lòng liên hệ: https://thietkewebdongnai.com.vn/lien-he/

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Bản quyền thuộc https://thietkewebdongnai.com.vn